Gyaku Mawashi Geri Gyaku Mawashi Geri  Coup de pied circulaire inversé Coup de pied circulaire inversé

Coup de pied circulaire inversé, aussi nommé Ura Mawashi Geri

Catégorie : Attaques pieds (Geri/Ashi Waza)

Voir aussi :   Mawashi  |  Ura Mawashi Geri  |

Définition précédente :  Gyaku Hanmi No Kamae  |  Définition suivante :  Gyaku Nekoashi Dachi  |  Page d'accueil :  Définitions  

Une suggestion à nous faire ? Ecrivez-nous : contact@technique-karate.com